Contamos con indicadores de Temperatura de Agua, Presión de Aceite, Presión de Aire, Amperímetros, Pirómetros, Horómetros, Velocímetros y Tacómetros.